MeerBeurs
, wordt het grootste 2-daagse ondernemers-evenement in de Haarlemmermeer/Schiphol, met interes-sante dag-/podiumthema's. Onder het motto:
'Samenwer-ken, -doen, -promoten, organiseren en profiteren', wordt draagvlak gezocht bij (MKB-)bedrijven, instellingen, onder-nemersclubs en gemeenten om uiteindelijk gezamenlijk een buitengewoon interessant samengestelde beursvloer te kunnen presenteren met een heel breed en bijzondere assortiment aan diensten en producten en minimaal 3.000 bezoekers. Partners wordt de mogelijkheid geboden mede de inhoud van het evenementprogramma te bepalen en in te vullen.


MeerBeurs, 
gaat voor het eerst plaatsvinden op 20 en 21  September 2018. Voor ondernemend Haarlemmermeer én ondernemers én ondernemersverenigingen uit de aangren-zende regio's, staat de deur wijd open. Zeker is dat de beoogde locatie en de startlocatie, twee verschillende zijn. Met de Van Zantenhal hebben wij dermate goede afspraken kunnen ma-ken, dat er besloten is daar de 1e editie plaats te laten vinden in September a.s.  Mogelijkheid komt er vanaf 2019 ook een MeerBeurs in Mei, dus een voor-én najaarsbeurs.

Download hier de informatie.pdf 

Samenwerken, samen promoten, -profiteren van >3000 bezoekers.


- profileer u zelf;
- presenteer uw unieke dienst/product;
- ontmoet interessante mensen;
- leg nieuwe contacten;
- onderzoek samenwerkingen;
- kom met een spectaculaire aanbieding;
- zorg ervoor dat uw genodigden ook echt
  bezoekers worden. 
Maak van uw deelname aan MeerBeurs zo een succesvolle missie, zodat u maximaal profiteert van datgene dat dit event in 'het ondernemend hart van Hol-lands midden' u te bieden heeft.

Betaalbaar ondernemersevenement
- Geen dure fullcolour brochures;
- geen grote dure stands;
- effectieve low-budget marketing;
zo maken we MeerBeurs toegankelijk en betaalbaar voor vele bedrijven.