MeerBeurs
, het grootste 2-daagse algemene onderne-mersevenement in de Haarlemmermeer/Schiphol, met interessante dag-/podiumthema's. Onder het motto: 'Samenwerken, -doen, -promoten en samen organiseren' wordt draagvlak gezocht bij bedrijven, instellingen, onder-nemersclubs en gemeenten om uiteindelijk gezamenlijk een buitengewoon interessant samengestelde beursvloer te kunnen presenteren met een heel breed en bijzondere assortiment aan diensten en producten en minimaal 3.000 bezoekers. Partners wordt de mogelijkheid geboden   me-de de inhoud van het evenementprogramma te bepalen.

MeerBeurs, gaat voor het eerst plaatsvinden op 20 en 21  September 2018. Voor ondernemend Haarlemmermeer én ondernemers én ondernemersverenigingen uit de aangren-zende regio's, staat de deur wijd open. Zeker is dat de beoogde locatie en de startlocatie, twee verschillende zijn. Om zowel het deelnemen als het bezoeken betaalbaar te maken voor alle ondernemers, dus ook die uit het kleinbedrijf, is er gekozen voor de Van Zantenhal voor de 1e editie in September a.s.  Mogelijkheid komt er vanaf 2019 ook een MeerBeurs in Mei, dus een voor-én najaarsbeurs. 

Samenwerken, samen promoten, profiteren van >3000 bezoekers.


De belangrijkste doelen van dit bijzondere event zijn: - flinke exposure genereren voor de deelnemende bedrijven en de enorme bedrijvigheid in de Haarlemmer-meer; -nieuwe contacten tot stand brengen tussen bedrijven uit de Haar-lemmermeer en de aangrenzende regio's (Metropool);  - zoeken naar samenwer-kingsmogelijkheden om groei te genere-ren door gebruik te maken van elkaars knowhow, netwerk en wellicht de  laatste innovaties; -bedrijven, universiteiten, instellingen en gemeenten een podium te bieden wanneer het gaat over innovaties, circulaire economie en MBO; -overca-paciteit in de éne regio gebruiken om het tekort in een andere, te compenseren.