Bedrijven-contact-dag

Deze dag staat vooral in het teken van het leggen van nieuwe contacten, kennis maken en
samenwerkingen onderzoeken. Samen met deelnemers en partners zullen wij ook onderne-
mers uit de aan de Haarlemmermeer grenzende regio's uitnodigen, om de kansen op nieuwe
contacten verder te vergroten. Door het organiseren van meerdere speeddate-cessies op deze
1e dag, willen wij resultaten verder bevorderen. Daarnaast zullen ook door de diverse partici-perende ondernemersverenigingen activiteiten georganiseerd worden en zullen zij onderne-
mers 'verleiden' om lid te worden van hun vereniging/businessclub .


Podiumthema is: 'Van stad naar Metropool'. Hoe kunnen overschotten of overcapaciteit in de éne regio, de korten in een aangrenzende regio verkleinen of compenseren.
Projectontwikkelaars, makelaars in de bedrijvenmarkt, gemeenten en andere partijen die hierbij een rol kunnen spelen worden uitgenodigd het podium 'te pakken'. Maar ook de gemeente Haarlemmer-meer en bedrijven kunnen vorderingen op het gebied van en informatie over hun actuele activiteiten en verdere plannen mbt. duurzaamheid en duurzaam-en sociaal ondernemen, waarop u als ondernemer kunt inhaken, met u delen.