BedrijvenContactdag

Dag-thema is: 'Van stad naar Metropool'.

Deze dag staat vooral in het teken van het leggen van nieuwe contacten, kennis maken en samen-werkingen onderzoeken. MeerBeurs beperkt zich niet tot de grenzen van de Haarlemmermeer. Nee wij zoeken vooral ondernemers van buiten de Haarlemmermeer als deelnemer en om te participe-ren. Samen met deelnemers en partners zullen wij ondernemers uit de Haarlemmermeer en aan-grenzende regio's uitnodigen het evenement te bezoeken en zo de kansen op het leggen van nieuwe contacten verder vergroten. Door het organiseren van meerdere speeddate-cessies (aanmelden noodzakelijk) op deze 1e dag, willen wij de resultaten verder bevorderen. Daarnaast zullen door de  participerende ondernemersverenigingen (partners) activiteiten georganiseerd worden voor bestaan-de en potentiële leden. 


Ook zullen we aandacht besteden aan de vraag: 'Hoe kunnen overschotten of overcapaciteit in de éne regio, de tekorten in een aangrenzende regio verkleinen of compenseren.'
Projectontwikkelaars, makelaars in de bedrijvenmarkt, gemeenten en andere partijen, die hierbij een rol kunnen spelen, worden uitgenodigd het podium 'te pakken'. Maar ook de gemeente Haarlemmer-meer en bedrijven kunnen vorderingen op het gebied van en informatie over hun actuele activiteiten en verdere plannen m.b.t. duurzaamheid en duurzaam-en sociaal ondernemen, waarop u als onder-nemer mogelijk kunt inhaken, met u delen.

Openingstijd evenement Donderdag: 12.00-20.00 uur