Meer info

Op deze pagina vindt u meer informatie over:

- Locatiekeuze
- Aanvullende voorzieningen op de stand
- MeerBeursBusinessClub
- MeerBorrel

- Doelen MeerBeurs
- VIP-tas

- Innovatieprijs
- Partners
- Sponsors
- Participanten
- Deelnemers
- Waarom een stichting.


Voorzieningen

Met de reeds aangeschafte kaar-ten kunt u vanaf begin Mei de beste plek in de hal reserveren. Standplaatsen zijn voorzien van scheidingswanden, maar wel met een ruimtelijk karakter. Met MBO hoog in het vaandel, hebben we er voor gekozen, de wanden te huren.

Vanaf begin Mei kunt u ook uw inrichting en andere voorzie-ningen bestellen via onze web-shop. Natuurlijk is direct contact met de leverancier mogelijk, om uw persoonlijke wensen te be-spreken. Wij zullen u tijdig  infor-meren.

Denk hierbij aan:
- stroom op de stand
- tafels en/of stoelen
- standinventaris
- promotiewanden (hergebruik)
- balie in stijl
- rolbanners
- portabel reclamezuil

Locatie

Voor dit jaarlijks terugkerende evenement (en wellicht straks 2x per jaar), is er contact gelegd met diverse locaties, met allen ver-schillende mogelijkheden en grootte vloeroppervlak.
Er is contact gelegd met: 
- 1/ De Van Zantenhal 
(Hoofddorp-Nieuw Vennep)
3.150m2 binnen en uit te breiden met een 'De Boer-tent' naar 4.000m2 (buiten). Bekend, goed bereikbaar en voldoende par-keerruimte.
120 deelnemers - 3.000 kaarten
- 2/ Tennishal Arnolduspark
(Hoofddorp)
5.000m2 - 2 hallen.
Geen mogelijkheden.
- 3/ Expo Haarlemmermeer
(Vijfhuizen)
24.000m2 over 4 hallen + zeer groot buitenterrein.
Bekend, bijzonder goed bereik-baar, heel veel parkeerplaatsen.
Expansie-ruimte.
Minimaal 300 deelnemers -  6.000 toegangskaarten.
- 4/ Mysteryland

Innovatieprijs

Bezoekers mogen meestemmen. Er wordt een Publieks-Innovatie-prijs uitgereikt voor het mooiste/ beste of het meest functionele innovatie-project.  Aan het eind van het beursporgramma vindt de uitreiking plaats.
Wij zoeken nog een sponsor voor deze innovatieprijs. Dit mag ook een deelsponsoring zijn. Interes-se! Het geeft u veel exposure. Stuur ons even een mailbericht. 

Sponsors

Naast de hierboven genoemde innovatieprijs, zoeken wij ook sponsors voor de diverse presen-taties, de beursgids en meer. Kunt en wilt u hierin iets beteke-nen, laat het ons weten. Wij stel-len hier voor  toegangskaarten beschikbaar en zorgen voor zo veel mogelijk exposure.
Vanaf April a.s. zullen wij op  deze website, een overzicht van onze Sponsors publiceren.

Tenslotte zoeken wij twee 
Evenementsponsors, de Hoofd-sponsors die extra privileges aanboden zullen krijgen en veel
exposure.

Steun de MeerBeurs.


Partners

Zodra wij een toezegging hebben zullen wij het logo van onze part-ner op deze website opnemen vanzelfsprekend met een link  naar hun website.


MBBC

MeerBorrel

Partipanten


Met de aanschaf van kaarten en het besluit te gaan deelnemen aan MeerBeurs, kunt u MBBC-E lid worden. Het lidmaatschap van deze businessclub is tot Septem-ber'18  geheel kosteloos. De MBBC maakt het mogelijk om in de aanloop naar het evenement regelmatig online-contact met andere leden te hebben én iedere 2e Vrijdag v. d. maand elkaar offline te ontmoeten tij-dens de MeerBorrel. Dit heeft als voordeel dat u uw mededeelne-mers al beter kent voordat het evenement plaats heeft en u iets samen zou kunnen opzetten én u meer tijd heeft voor bezoekers. Daarnaast gaan wij u handvatten meegegeven om uiteindelijke betere resultaten te genereren via ons event en gaan wij u ook op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen mbt. de MeerBeurs en kennis delen.

Deze 'borrel met inhoud' zal ook gebruikt worden om naast het nieuwsbulletin, u te informeren over de laatste ontwikkelingen rond de MeerBeurs. Tijdens de MeerBorrel kan er in kleinere groepjes ook over bepaalde zaken mbt. de MeerBeurs  gediscussiert worden of ideeën met elkaar besproken worden. Voor info www.MeerBorrel.nl
 

Bezoekersdoel

In de Van ZANTENHAL zijn
120 stand-/grondplaatsen gepland en dit aantal is goed voor 3.000 toegangskaarten.
Daarnaast worden er nog toe-gangskaarten verspreid via spon-sorpakketten en zijn er natuurlijk losse kaarten te koop in de voor-verkoop en aan de deur
.

Vanaf medio April 2018 zullen wij hier een overzicht publiceren
van de participanten, w.o. de podiumpresentaties.

Deelnemers

Vanaf medio Juni 2018 kunt u hier een deelnemersoverzicht bekijken en downloaden. Een overzicht welke wekelijks zal worden bijgewerkt.

VIP-tas

Iedere 50e bezoeker ontvangt een VIP-tas met een bijzonder interessante inhoud. Gatgets, consumtiebonnen, 'hebbedin-gen', kortom een tas om graag te ontvangen. Wilt u een bijdrage leveren voor in de tas, stuur ons dan aub even een mailbericht, dan nemen wij zo spoedig mo-gelijk contact met u op. Geldt
ook voor niet-deelnemers van de MeerBeurs.