Participeren

Deelnemen

Ondernemers kunnen een stand of grond-plaats reserveren om hun bedrijf te presenteren en hun klanten en gasten te ont-vangen. Grondplaatsen zijn er v.a. 6m3 en stands vanaf 12m3. Deelnemen is omgerekend al mogelijk v.a. € 55 (excl. btw) voor één dag en v.a. € 100 voor 2 dagen.
Plaatsen worden toegewezen op basis van het aantal gekochte toegangskaarten. Koop daarom nu alvast toegangskaarten en
reserveer v.a. Mei één van de beste plekken. Reserveren vindt plaats op volgorde van aankoop-datum van toegangskaarten, dus wacht niet te lang.
Bestellen kan op de pagina:
'Toegangskaarten'. 

Presenteren

 

Bedrijven, instellingen en ge-meenten die zich bezighouden met het afstemmen van vraag en aanbod in de diverse deelmark-ten, met het item MBO of 'inno-vaties' welke van grote betekenis voor ondernemers kunnen zijn, wordt de gelegenheid geboden een presentatie te verzorgen op het podium. We bieden deze mogelijkheid  geheel kosteloos aan, mits er geen sprake is van een direct commercieel belang.

Sponsors

Natuurlijk kan geen evenement zonder sponsoren, dus ook MeerBeurs zal een aantal spon-sors aantrekken. Stellen zij geen prijs op een grond-of stand-plaats, dan krijgen zij een plek aangeboden op de 'Sponsor-plaza, welke buiten de beurs-vloer gecreëerd zal worden, om het mogelijk te maken, genodig-den te voorzien van een toe-gangskaart vóór de ingang. Wij zorgen voor een sta-tafel waar een rolbanner bij geplaatst kan worden.

Profileren

 

Ondernemersverenigingen, netwerkclubs en ondernemers-belangenverenigingen die als partner mee participeren, krijgen alle gelegenheid zich met hun eigen activiteiten-programma te profileren binnen het evene-mentprogramma. Niet alleen tbv van hun huidige, maar ook toe-komstige leden. Het evenement is uitermate geschikt voor het werven van nieuwe leden.
MeerBeurs biedt de partners de gelegenheid hun 'verenigingskas te spekken', wanneer zij een stuk marketing voor hun rekening willen nemen voor dit unieke evenement en de MeerBeurs bepaalde zekerheden durven te bieden.