Sponsoring

Direct
Wij zullen voor het gebruik van een aantal voorzieningen, kosten moeten maken. Deze leggen we bij de sponsors neer, in ruil voor toegangskaarten en exposure.

 

Bartering

Met leveranciers kunnen barteringdeals wor-den gesloten. Ook hier toegangskaarten en exposure als tegenprestatie.


Sponsors: gezocht

Natuurlijk kan geen evenement zonder sponsoren. Ook MeerBeurs zal een aantal sponsors aantrekken voor directe sponsoring. Daarnaast worden met toeleveranciers zoveel mogelijk barterdeals gesloten, om de kosten voor de deelnemers en partners zo laag mogelijk te houden. Met de verkregen toe-gangskaarten kan de sponsor een plaats op de evenementenvloer reserveren om zich te presenteren. Stelt hij/zij daar geen prijs op, dan kunnen wij een plekje op de Sponsorplaza aanbieden.

Sponsorplaza

Stellen zij geen prijs op een grond-of standplaats, dan krijgen zij een plek aangeboden op de 'Sponsor-plaza, Deze bevindt zich buiten de beursvloer. Door deze vóór de ingang te creeren, wordt de spon-sors de gelegenheid geboden om gasten die de beurs niet bezoeken te ontvangen en andere gasten die wel willen bezoeken van een toe-gangskaart te voorzien. Voor de Sponsorplaza zorgen wij voor een statafel waar een rolbanner achter geplaatst kan worden.

Exposure

Wij kunnen op vele manieren onze sponsors exposure geven. We denken hierbij aan een banner op deze website met een doorlink naar de eigen website. Via de scher-men welke op de beursvloer geplaatste worden. Via redac-tionele uitingen en adverto-rials in zowel de gedrukte als de online media.
En dan hebben we nog de Beursgids welke aan alle be-zoekers, deelnemers en part-ners zal worden uitgereikt.Wilt u, in welke vorm dan ook, een bijdrage leveren aan dit fantastische regionale ondernemerseve-nement met nationale allure, in ruil voor exposure en/of toegangskaarten, stuur dan even een mail-bericht naar: plm@meerbeurs.net. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.

Wij zoeken naast: - twee evenementsponsors,
sponsors voor o.a.:
podiumoptredens (TU's) / de Innovatieprijs /
het Innovatieplein / de VIP-tas / festivalbandjes.