Toegangskaarten zijn er niet alleen om toegang tot het evenement te krijgen (op beide dagen geldig), maar zijn ook nodig om stand- en grond-plaatsen te reserveren (zie schema onderaan). De reden  voor deze insteek is dat iedere deelnemer verantwoordelijk is voor het gene-reren van bezoekers. Iedereen is er bij gebaat wanneer het evenement veel bezoekers trekt. Wanneer 125 deel-nemers gemiddeld 20 bezoekers genereren, dan hebben we naast de 200 participanten, 2500 bezoekers en dus een grote kans op veel nieuwe kontakten, een prima aantal opdrachten of een leuke omzet. En kunnen we met zijn allen aan het eind van het jaar, terugkijken op een geslaagd evenement.

Bestel nu al uw kaarten.
In de Early Birdperiode is de prijs het laagst. Bovendien mogen MBBC-leden en (leden van)partners v.a. 15 December hun plek reserveren, in de volgorde waarin de kaarten besteld zijn.
Dit laatste geldt ook voor alle andere deelnemers v.a. 1 Maart 2018.
Half Januari doen wij u een aantal aanbiedingen met betrekking tot de inrichting van en
de faciliteiten op de stand. Wij komen dan ook met marketingpakketten waarin een aantal mogelijkheden zijn opgenomen om nog meer exposure te krijgen zowel voorafgaande als tijdens het evenement. Denk aan online-marketing, de gedrukte pers (denk aan 'huis-aan-huis verspreiding van een beurs-special) en de beursgids welke aan alle deelnemers en bezoekers zal worden uitgereikt.

Koop nu al uw toegangskaarten voor € 9,00 excl. 21% btw (waarde € 15) per stuk (Early Bird-tarief), zodat u straks als één van de eersten kunt reserveren.


LET OP! Wanneer u door uw vereniging bent uitgenodigd om een plek te reserveren in hun 'straat', 'laan' of op hun 'plein' of 'plaza', vergeet niet de 'clubcode' in te vullen bij het bestellen van de toegangskaarten. Die is noodzakelijk om straks uw plaats te reserveren op de aan de ondernemers-, winkeliersvereniging of netwerkclub toegewezen ruimte.

De laagste prijs voor vroegboekers.

De prijs is het laagst tijdens de Early-Bird-periode. Deze duurt tot en met 31 December.
Gedurende het eerste kwartaal van 2018 geldt een voorverkoop-tarief, die € 11,50 excl. btw zal bedragen.
Op 1 April start officieel de verkoop van losse toegangskaarten. Wat dan de prijs zal zijn, hangt af van de begroting, welke voor de laatste keer medio eind Maart 2018 zal worden bijgesteld. Rond 25 maart meer hierover. Deze prijsaanpassingen hebben indirect gevolgen  voor de kosten van een grond-of standplaats. De prijs voor kaarten 'aan de deur', zal, zoals gebruikelijk, de hoogste zijn. 
TIP! Wacht niet te lang, wanneer u wilt deelnemen, niet alleen voor de prijs maar ook voor plek.